Pentru a deveni membru

CUM PUTETI DEVENI MEMBRU A.R.S.S.

 

Persoanele fizice care doresc sa devina  membrii ai A.R.S.S. dupa ce vor lua la cunostiinta si vor accepta prevederile statutului asociatiei si ale codului etic de conduita aflate tot pe site-ul asociatiei vor trebui sa transmita pe adresa de e-mail a asociatiei office@arss.org.ro urmatoarele documente:

 

 

 

1. Aplicatia de membru (aceasta se gaseste in format .pdf la www.arss.org.ro/register/  sau poate fi completata on-line, pe site-ul asociatiei la aceeasi locatie - ATENTIE! Daca alegeti sa completati formularul on-line vi se va solicita sa completati si aplicatia in format pdf pentru autenticitatea semnaturii).

2. Copie de pe actul de identitate.

3. Un CV actualizat in format european din care sa rezulte indeplinirea cerintelor de educatie, calificare si experienta specifice A.R.S.S.

4. 2 (doua) recomandari din partea a doi membrii A.R.S.S. sau a cel putin a unui membru A.R.S.S. si/sau o alta recomandare relevanta din partea unui client important sau din partea unei autoritati de reglementare (IGPR si/sau IGSU).

 

 

Dupa aprobarea cererii de catre Consiliul Director, in termen de 3 zile de la data comunicarii prin e-mail, noul membru va efectua platile catre A.R.S.S. dupa cum urmeaza:

 

1. Taxa de inscriere: 200 RON (se plateste o singura data).

2. Cotizatia de membru: 300 RON (cotizatie anuala).

 

 

Plata efectuata, in nume personal sau prin firma, cu mentiunea: “cotizatie membru A.R.S.S. Dl/D-na .......anul...... ” in contul:

 

ASOCIATIA ROMANA A SPECIALISTILOR IN SECURITATE  (A.R.S.S.)

Nr.: RO12RNCB0100112164510001 deschis la BCR RESITA.

CIF: 26025017

 

Noul membru va primi, prin posta, cardul si insigna de membru.

ATENTIE! Daca plata nu este efectuata in termenul de 3 zile, aplicantul este automat, considerat retras si nu va mai putea aplica inca odata, pentru un timp de 6 luni.

 

................................................

 

Cerinte pentru a deveni membru (articol din Statut)

Art. 20 – MODUL DE DOBANDIRE SI PIERDERE A CALITATII DE ASOCIAT. DREPTURILE SI OBLIGATIILE ASOCIATILOR

Calitatea de membru fondator, este data de propria voinţa, exprimata la data autentificarii actului constitutiv, aceasta calitate fiind personala, inalienabila si nu poate fi transmisa succesorilor.

Calitatea de membru, este data de propria voinţa, in urma unei cereri scrise catre Consiliul Director, aceasta calitate fiind personala, inalienabila si nu poate fi transmisa succesorilor.

Calitatea de membru se dobîndeste prin aprobarea cererii de catre Consiliul Director.

Calitatea de membru de onoare se atribuie de catre Consiliul Director persoanelor care si-au adus o contributie importanta la desfasurarea activitatii asociatiei sau care au avut o activitate deosebita în domeniile de interes ale asociatiei

Drepturile si obligatiile membrilor:

a)    Sa faca propuneri în Adunarea Generala.

b)    Sa aleaga si sa fie alesi în organele de conducere.

c)    Sa respecte prevederile Statutului si hotarârile organelor de conducere.

d)    Sa actioneze pentru cresterea prestigiului Asociatiei.

e)    Sa nu întreprinda actiuni care, prin natura lor, pot leza interesele Asociatiei.

f)     Sa cotizeze periodic cu o anumita suma ce va fi ulterior stabilita de Adunarea Generala.

g)    Sa respecte prevederile regulamentului intern de functionare si ale codului etic.

          Calitatea de membru încetează :

a)    prin demisie;

b)    la propunerea consiliului director, cand se constata o absenta nejustificata, mai mare de sase luni la activitatile si/sau proiectele asociatiei, atunci cand a acceptat participarea la acestea;

c)    consiliul director, la propunerea consiliului de onoare, poate decide excluderea unui membru pentru nerespectarea in mod repetat a prevederilor regulamentului intern de functionare si/sau a codului etic;

d)    daca asociatul desfasoara activitati care sunt contrare realizării scopului asociaţiei, sunt contrare legii si pentru motive de ordine publica si bune moravuri ;

e)    daca asociatul nu isi achita cotizaţia stabilita de adunarea generala a asociaţiei o perioada mai mare de 6 luni.

Asociaţii care se retrag sau sunt excluşi din asociaţie nu au nici un drept asupra avutului social al acestuia.

Consiliul director este indreptatit a analiza noile cereri si a aproba sau respinge cooptarea lor in asociaţie. Acceptarea noilor membrii se va face, de catre consiliul director, cu aprobarea in unanimitate.

Noul asociat este obligat sa cunoască prevederile statutului asociaţiei, a regulamentului intern de organizare si funcţionare si a codului etic.

La adunarile generale ale asociaţiei pot participa, cu statut de invitaţi, fara drept de vot, si alţi reprezentanţi au unor instituţii sau autoritati private si/sau publice, inclusiv personalitati marcante ale vieţii culturale, ştiinţifice sau profesionale. 


3394 vizite din data de 01.10.2010 - 0 comentarii
Adauga comentariu
 Schimba imagine?
Articole recente

FOKUS: SECURITY(22/01/2014)

Revista Debizz, revista dedicata comunitatii de afaceri germane din Romania a publicat un articol...
[ citeste articolul integral ]

GHIDUL CONSUMATORULUI DE SECURITATE(12/11/2013)

GHIDUL CONSUMATORULUI DE SECURITATE Autor: Eugen Manasia ...
[ citeste articolul integral ]

Analiza comportării dinamice la impact a barierelor pentru protecția vehiculelor la deplasarea pe căile rutiere(30/10/2013)

TEZĂ DE DOCTORAT   Analiza comportării dinamice la impact a barierelor pentru prot...
[ citeste articolul integral ]

De ce sa angajati un Manager de Securitate si nu un Serviciu Extern de securitatea si sanatatea muncii(11/09/2013)

De ce sa angajati un Manager de Securitate si nu un Serviciu Extern de securitatea si sanatatea m...
[ citeste articolul integral ]

GHID PENTRU ANGAJAREA UNUI CONTRACTOR DE SECURITATE(29/08/2013)

GHID PENTRU ANGAJAREA UNUI CONTRACTOR DE SECURITATE   Autor: Ion Iordache, C...
[ citeste articolul integral ]
Inscriere newsletter
Forumul ARSS
Forum Arss.org.ro